Security Intelligence-oplossingen van Webroot®

App Reputation Service

De snel stijgende populariteit van smartphones en tablets heeft gezorgd voor een belangrijke nieuwe overbrenger van bedreigingen: de mobiele applicatie. Met de grote hoeveelheid apps die nu beschikbaar is, kunnen hackers zich gemakkelijk vermommen en kwaadaardige codes verspreiden onder onwetende slachtoffers. In feite zijn apps de primaire verspreiders van mobiele malware geworden en de exponentiële groei van apps vergroot het probleem. Zo hebben mobiele gebruikers bijvoorbeeld sinds september 2012 25 miljard apps van de Google Play Store gedownload.

Hoewel de mobiele malware nog steeds slechts een fractie vertegenwoordigt van de miljoenen bedreigingen voor pc's, vertoont het aantal nieuwe mobiele dreigingen een agressiever groeitraject. Niettemin blijven particulieren en bedrijven zich in hoge mate niet bewust van de risico's van mobiele applicaties. De meeste mobiele malware wordt overgebracht via mobiele apps die slim vermomd zijn als "goed" en gedistribueerd worden via mobiele app-markten. Nietsvermoedende mensen installeren deze applicaties op hun mobiele toestel en zetten zonder enig onderzoek naar de applicatie of de ontwikkelaars de deur open voor een aanval op kostbare gegevens. En nu BYOD (Bring Your Own Device) werkelijkheid wordt, vormt dit een bedreiging voor zowel personen als bedrijven.

De grote volumes van bestaande apps, een constante stroom van nieuwe apps en een groeiend aantal distributiemarkten voor apps van derden vormen gezamenlijk een aanzienlijke beveiligingsuitdaging. Hoe kunt u vaststellen welke apps kwaadaardig en welke apps veilig zijn? Leveranciers van oplossingen voor mobiel beheer en mobiele beveiliging moeten ervoor zorgen dat hun klanten zijn beschermd tegen kwaadaardige applicaties en hebben de mogelijkheid om te filteren op ongewenste of niet-conforme apps en toegang te geven tot applicaties met een goede reputatie.

Vanwege de toenemende bedreiging die uitgaat van mobiele applicaties, heeft Webroot de Webroot® App Reputation Service ontwikkeld. Gebruikmakend van gegevens die zijn verzameld en geanalyseerd door het Webroot Intelligence Network (WIN) geeft de App Reputation Service partners en klanten van Webroot de mogelijkheid om de levering te beheren van mobiele applicaties die veilig en volgens de regels zijn.

Hoe de App Reputation Service van Webroot werkt

Afbeelding 5 laat zien hoe de App Reputation Service applicatiegegevens verzamelt, analyseert en verstrekt aan partners en klanten.

  1. Verzamelen. De App Reputation Service verzamelt miljoenen applicaties van app-markten, sites van derden, services voor het delen van apps, strategische partners en gebruikers van Webroot SecureAnywhere™ Zakelijk - Mobiele bescherming.
  2. Analyse. Nadat de applicaties zijn ingevoerd in het analysemechanisme van de App Reputation Service, verzamelt een geautomatiseerd analyseproces in meerdere stappen gedetailleerde informatie over elke applicatie.
  3. Classificatie en score. Elke app wordt gecategoriseerd en krijgt een score op basis van algoritmes die gedetailleerde analysegegevens gebruiken. Vergeleken met eenvoudig kijken naar de toestemming die apps vragen, maakt deze benadering verfijnd zicht mogelijk op wat de app werkelijk doet als deze eenmaal is geïnstalleerd, zodat Webroot beter kan bepalen of een app betrouwbaar, neutraal, schadelijk of verdacht is.
  4. Partner-API. Met de door classificeren en scoren verkregen resultaten kunnen partners van Webroot apps analyseren of app-gegevens analyseren via een webservice-API.
  5. Feedback-lus. Informatie die partners van Webroot hebben verzameld, wordt vervolgens bijeengebracht en teruggekoppeld naar het analysemechanisme van de App Reputation Service.
  6. Met behulp van de gegevens en analyseresultaten van de App Reputation Service van Webroot kunnen MDM-verkopers, mobiele providers, ontwikkelaars van apps en applicatiemarktplaatsen oplossingen ontwikkelen waarin de reputatie van de app is opgenomen en ervoor zorgen dat hun klanten geen schadelijke of ongewenste mobiele apps ontvangen.
Feedback-lus van reputatie mobiele app

Afbeelding 5: App Reputation Service

API voor App Reputation Service

Webroot heeft de analyse gestroomlijnd, teneinde een beknopte classificatie van de reputatie van apps en andere gegevens over mobiele apps in de database te bieden. De verzamelde informatie wordt naar buiten gebracht via een RESTful webservice-API en kan worden gebruikt in MDM- of andere applicaties die een gebruiksbeleid voor mobiele apps mogelijk maken. Webroot biedt verschillende mechanismen voor het opzoeken van applicaties, met inbegrip van pakketnaam en md5. Een eenvoudige classificatie, variërend van schadelijk tot betrouwbaar, biedt een eenvoudig te implementeren oplossing voor Webroot-partners. Dit is het belangrijkste voordeel van de App Reputation-oplossing; op basis van het beleid de mobiele apps toestaan ​​of blokkeren om het belang van het bedrijfsleven en zijn gebruikers te beschermen.

Ontwikkelaars die werken met de API hebben de vrijheid om toestemmingen buiten de classificatie in te stellen en andere gegevenspunten te gebruiken die naar buiten zijn gebracht via de API om te bepalen of de applicatie aan het beleid voldoet. Zo kan een applicatie bijvoorbeeld worden geclassificeerd als matig, maar ook andere ongewenste eigenschappen hebben, zoals GPS-locatie of toegang tot het adresboek op de telefoon van de gebruiker.

Met de App Reputation Service van Webroot kunnen MDM-leveranciers, mobiele providers en distributeurs van applicaties veilig mobiele applicaties aan hun klanten leveren. Gebouwd op het Webroot Intelligent Network beschermt het gegevens en invoer van miljoenen bronnen, wat het een van de krachtigste reputatieservices voor applicaties op de markt maakt.

De App Reputation Service kan eenvoudig worden geïntegreerd. Het biedt MDM-providers, mobiele providers en app-marktproviders de flexibiliteit om te beslissen hoe ze de informatie over de mobiele apps gebruiken en aanpassen voor specifieke beheerseisen

Terwijl er miljoenen mobiele applicaties beschikbaar zijn en er elke dag nieuwe apps geïntroduceerd worden, zullen partners van Webroot de zekerheid hebben dat hun klanten worden beschermd tegen de mogelijke bedreigingen die verborgen zijn in mobiele applicaties en alleen veilige apps gebruiken.

Ik heb interesse.

Contactformulier Security Intelligence-oplossingen van Webroot