Security Intelligence-oplossingen van Webroot®

Webreputatieservice

De webreputatieservice van Webroot helpt netwerk- en beveiligingsverkopers een cruciale laag realtime-beveiliging toe te voegen aan de webverdediging van hun klanten door nauwkeurig het risico van verbinding met een willekeurige URL te observeren en voorspellen.

Deze extra laag proactieve bescherming helpt de verdediging tegen snel opkomende bedreigingen door het risiconiveau van een site geheel onafhankelijk van diens classificatie in te schatten.

Met dynamisch gegenereerde gebruikersinhoud, mashups en het nu zo gewone rappe tempo waarin websites geïmplementeerd worden, veranderen de structuur, informatie en links op websites heel snel. Deze snelheid van de veranderingen is vruchtbare grond voor auteurs van malware en creëert een ernstig gat in mindere intelligence-services voor classificatie die niet over deze extra laag van bedreigingsbeoordeling beschikken.

Overzicht

De reputatieservice van Webroot biedt een hard nodige manier om onmiddellijk de risico's waar een gebruiker aan blootstaat te classificeren en helpt zo schadelijke websites tegen te gaan.

Net zoals een kredietwaardigheidsscore het risico van leningen of investeringen aanduidt, voorspelt een reputatiescore het beveiligingsrisico van het bezoeken van een website.

Reputatie-index van Webroot
01-20 Hoog risico Webroot-reputatie Hoog risico

Dit zijn sites met een hoog risico. Er is een grote kans dat de gebruiker blootgesteld zal worden aan schadelijke links of payloads.

21-40 Verdacht Webroot-reputatie Verdacht

Dit zijn verdachte sites. Er is een meer dan gemiddelde kans dat de gebruiker blootgesteld zal worden aan schadelijke links of payloads.

41-60 Matig risico Webroot-reputatie Matig risico

Dit zijn over het algemeen goede sites, maar ze hebben sommige van de kenmerken vertoond die beveiligingsrisico's suggereren. Er is een kans dat de gebruiker blootgesteld zal worden aan schadelijke links of payloads.

61-80 Laag risico Webroot-reputatie Laag risico

Dit zijn goede sites en ze vertonen zelden kenmerken die de gebruiker blootstellen aan beveiligingsrisico's. Er is een kleine kans dat de gebruiker blootgesteld zal worden aan schadelijke links of payloads.

81-100 Betrouwbaar Webroot-reputatie Betrouwbaar

Dit zijn bekende sites met krachtige beveiligingsmethodes en ze vertonen zelden kenmerken die de gebruiker blootstellen aan beveiligingsrisico's. Er is een hele kleine kans dat de gebruiker blootgesteld zal worden aan schadelijke links of payloads.

De Webroot Reputatie-Index (WRI) rangschikt het reputatieniveau van websites gebaseerd op metrieken, waaronder sitegeschiedenis, leeftijd, positie, locatie, netwerken, links en andere contextuele en gedragtrends. De WRI loopt van 1-100 met reputatieniveaus hoog risico, verdacht, matig risico, laag risico en betrouwbaar. Deze reputatiescores stellen bedrijven er dan toe in staat om hun beveiligingsinstellingen nauwkeuriger af te stemmen en schadelijke aanvallen meer proactief te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Een toenemende laag

beveiliging, die verder gaat dan antivirus

Door de proliferatie van malwarebedreigingen worden traditionele op signatuur gebaseerde antivirussen in toenemende mate minder effectief. De webreputatieservice van Webroot helpt dit vacuüm in de effectiviteit van antivirussen op te vullen door een extra realtime beveiligingscontrole te leveren van de websites die gebruikers bezoeken. Het verschaft ook veel rijkere controles voor het webfilterbeleid die het risico van gebruikers en blootstelling aan ongepaste of schadelijke webinhoud helpen beperken.

Geraffineerde datagedreven waarschijnlijkheidsmethodiek

Historische gegevens, realtime prestaties en gedragskenmerken worden allemaal gecatalogiseerd en geanalyseerd om de Webroot-Reputatie-Index te creëren (WRI), die de waarschijnlijkheid aangeeft van het risico dat een website vormt.

Dynamische updating

Non-stop realtime updates worden continu gecreëerd op alle bekende en nieuwe sites om de security intelligence voor websites van Webroot zo actueel mogelijk te houden. Wanneer een willekeurige gebruiker ongecategoriseerde sites bezoekt dan worden deze aanvragen dynamisch in realtime gecrawld en gescoord zodat de score van elke website continu gecontroleerd en automatisch aangepast wordt.

Rijker webbeveiligingsbeleid

Het integreren van de reputatieservice van Webroot in netwerkoplossingen verschaft niet alleen een extra laag webfilterbescherming tegen sites met een lage reputatie waarvan bekend is dat ze malware of spyware hosten, maar geïntegreerd als onderdeel van de beleidsinterface biedt deze service bedrijven veel verfijnder beveiligingsbeheer.

Een webfilterbeleid dat veel voorkomt is bijvoorbeeld het toegang geven tot websites in de "financiële" categorie. Eindgebruikers van bedrijven hebben veel redenen om zulke sites te bezoeken in het kader van productiviteit, zoals online-banktransacties uitvoeren, verzekeringen afsluiten en saldo's controleren. Integratie van de reputatieservice van Webroot stelt bedrijven in staat hun gebruikers toegang te geven tot financiële sites met een goede naam, maar voorkomt dat ze toegang hebben tot financiële sites met een lage reputatie. Het soort financiële sites waarvan het veel waarschijnlijker is dat ze malware hosten of phishing-websites zijn.

In gebruik

  • Ondersteunt een nieuwe, cloudgebaseerde IP-intelligence-service die met schadelijke activiteiten geassocieerde IP-adressen vindt en voorkomt dat ze toegang hebben tot netwerken van klanten van een partner.
  • Ondersteunt netwerkbeveiligingsproducten van partners om realtime bescherming te verbeteren tegen schadelijke bedreigingen, ongeautoriseerde netwerktoegang en Denial of Service (DoS)-aanvallen.

Flexibele integratie-opties

De webreputatieservice van Webroot integreert met bestaande beveiligingsoplossingen door middel van de Webroot Software Development Kit (SDK) en de webreputatieservice kan op drie manieren geïnstalleerd worden die partners in staat stellen om het soort integratie en implementatie te kiezen die het best bij hun behoeften past. De opties zijn:

  1. Gehost - Alle URL-aanvragen worden over het internet naar het Intelligence-netwerk van Webroot gezonden.
  2. Plaatselijke database - Een database wordt naar het eindpunt gedownload, er worden geen aanvragen naar het Intelligence-netwerk van Webroot gezonden en de database wordt een keer per dag geüpdatet.
  3. Hybride model - Een plaatselijke database wordt gedownload en een URL-aanvraag kijkt eerst in de plaatselijk gecachete database. Als de categorie en WRI van de URL daar niet opgeslagen zijn, wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Intelligence-netwerk van Webroot voor classificatie.

Platformcompatibiliteit

De software-ontwikkelingskit van Webroot omvat een broncode en is compatibel met de volgende platforms:

Ik heb interesse.

Contactformulier Security Intelligence-oplossingen van Webroot